आरोग्य टिप्स.. [ USEFUL HEALTH TIPS ]

▪▪..आरोग्य टिप्स..▪▪

आरोग्य विषयक माहिती
🔰१) अम्लपित्त वाढलले असता ऊस खावे अथवा ऊसाचा रस प्यावा त्वरीत पोट साप
होते. तसेच ऊस जेवना पुर्वी खाल्यास पित्त वाढ होत नाही.


🔰2) आवाज बसला असता बारीक वस्त्रगाळ केलेला कात दोन घोट पाण्या सोबत घ्यावा
त्वरीत घसा साफ होतो.


🔰3) काविळ झाला असल्यास एक आठवडाभर रोज एक-दोन ऊस चाऊन खावे, किंवा दिवसातून
३/४ ग्लास ऊसाचा रस घेतल्याने रक्त तयार होण्याची क्रिया चालु होउन रूग्न बरा
होतो. तसेच ताज्या गुळवेलीचा रस २० ग्रॅम खडीसाखर घालुन घेतल्यास सुध्दा काविळ
बरा होतो.


🔰४) सतत कान फुटत आसल्यास ऊसाचे कांडे गरम करून नंतर त्याचा रस काढून दोन- तिन
चमचे कानात पिळल्यास कान फुटने कायमचे बंद होते.


🔰५) केस येण्यासाठी व कोंडा नाहीसा होन्यासाठी :– वडाच्या कवळ्या पारंब्या
वाटुन १०० ग्रॅम लगदा करावा त्यात एक लिटर तिळाचे तेल व ५० मि.ली. लिंबरस घालुन
मंदाग्नीवर कढवावे. नुसते तेल राहीले असता ते गाळुन घ्यावे हे तेल नियमीत
लावल्याने नविन केस यायला सुरूवात होते. व कोंडा सुध्दा नाहिसा होतो.


आरोग्य टिप्स.. [ USEFUL HEALTH TIPS ]

हेही  वाचा :–
आणखी काही आरोग्य आणि किचन टिप्स 

🔰६)मुख दुर्गंधी :- तुरटीच्या पाण्याने गुळण्या केल्याने मुख दुर्गंधी तर
जातेच व तोडाचे सर्व आजार सुध्दा दुर होतात.


🔰७) दात दुखी :- वडाच्या पारंबिचे दातवन केल्याने दाताचे सर्व आजार बरे होतात.
दाताचे किडने थांबते, दाताचे कवच पुन्हा तयार होते.


🔰८) दमा :- दम्याचा त्रास असनाऱ्या रूग्नाने लवंग तोंडात ठेउन ति नरम झाल्यास
खावी, असे एक-एक तासाने एक-एक लवंग खात रहावे दमा कमी कमी होत जाउन १/२
महिन्यात कायमचा नाहिसा होतो.


🔰९) पोट साफ होण्यासाठी :- लसणच्या ८/१० पाकळ्या वाटुन तुपात तळुन सैधव लावुन
दिवसातुन १/२ वेळेस खाल्याने पोट साप होते. तसेच तिळाचे तेल रोज अनशा पोटी २०
मिली घेतल्याने पोट साप तर होतेच पण पोटाचे आन्सर सुध्दा बरे होतात.


🔰१०) पोट दुखी :- आल्याचा रस, लिंबाचा रस व सैधव किंवा पादेलोन घालुन घेतल्याने
पोट दुखायचे थांबते. तसेच हे मिश्रन रोज जेवना पुर्वी घेतल्याने अन्न पचन
होन्यास मदत होते. हा उपक्रम जर एक वर्ष चालु ठेवला तर घशा पासुन गुद्दव्दारा
पर्यत कॅन्सरची बाधा कधीच होनार नाही.


🔰११) बल्डप्रेशर :- ६/७ लसणाच्या पाकळ्या आर्धा लिटर पाण्याच्या बाटलित टाकुन
ति बाटलित हालवावी व नंतर दोन तास ठेवावी व त्या नंतर जेव्हा जेव्हा तहान लागेल
तेव्हा हे पाणी प्यावे याने हाय बल्डप्रेशर कमी होउन नॉर्मल होतो.


🔰१२) मुळव्याध :- रोज सकाळी तुळशीची पाने खल्याने मुळव्याध बरा होतो.

🔰१३) मुतखडा :- पानफुटिचे पान व सोबत एक काळा मिरा असे दिवसातुन तिन वेळा
खाल्याने मुतखडा १५ दिवसात गळुन पडतो.मराठी आरोग्य सल्ला, आरोग्य माहिती, आरोग्य मंत्र..


आरोग्य टिप्स.. [ USEFUL HEALTH TIPS ]

🔰नोट🔰

 मुतखडा असलेल्या व्यक्तीनी खालील वस्तु खावु नये 


१) आवळा २) चिकु ३) भेंडी
४) पालक ५) गोबी ६) काकडी
७) स्ट्रॉबेरी ८) वाटान्याच्या शेंगा
९) टोमॅटो १०) काळी द्राक्षे ११) काजु 

१२) कॉफी पिउ नये
 १३) मशरूम १४) वांगे.
             कारण यात खूप जास्त कॅल्शियम असते.
●●●● उपयोग होईल ●●●●


▪माहीती संकलन  व प्रसारण ▪ हिन्दवी चँरिटेबल ट्रस्ट
– इंद्रायणीनगर-भोसरी – पुणे…

Leave a comment