आयुष्यातून बाजूला होताना! [Aside from life!]

 आयुष्यातून बाजूला होताना! ज्यांच्याबद्दल अतोनात विश्वास असतो, ती माणसं कधीकधी इतकी धक्कादायक वागतात की त्या धक्क्याने आपण कोसळून जाऊ असं …

Read more