व्हॅलेंटाईन डे लिस्ट आणि त्याची संपूर्ण माहिती मराठी मध्ये .. Valentine’s Day List and its complete information in Marathi..

Valentine's Day week

  व्हॅलेंटाईन डे लिस्ट 💙💚💛💜🤍🤎🧡💙💚💛💚💛💜🤍🤎🧡 हे दिवस व्हॅलेंटाईन वीकचा  एक भाग आहेत, 14 फेब्रुवारी रोजी जगभरात साजरा केला जाणारा  वीक व्हॅलेंटाईन डे …

Read more

बाप आणि मुलगा.. (FATHER & SON)

 💫👪बाप आणि मुलगा 👪💫 बापावर प्रेम करणारी बापाची म्हातारपणाची काठी बननारी सुज्ञ पोरं लाभणे ही पित्याची फार मोठी उपलब्धी मानली जाते. …

Read more

कुणीतरी असावी….

कुणीतरी असावी…..! कुणीतरी असावी……….! मला मनापासुन मित्र मानणारी,माझ्या सुख-दु:खात सहभागी होनारी कुणीतरी असावी……….! काळजी घे स्वताची अशी कळकळून सांगनारी,माझ्याशी बोलतांना …

Read more

चांगलं शोधायला शिका, वाईट दिसणारचं नाही !

❤❤स्त्रीशक्ती❤❤ संस्कृतीने मस्त मोर नाचणाऱ्या पैठणीचा पदर हातभर पसरून घेतला.. कंबरेपर्यंत लांब केस छान मोकळे सोडून खांद्यावरुन एका बाजूला घेतले.. …

Read more