विश्वास आणि श्रध्दा…

विश्वास आणि श्रध्दा… एका व्यक्तीने दोन उंच टॉवर वर बांधलेल्या दोरीवर चालायला सुरुवात केली.  हातात काठी तोलून हळू हळू तो …

Read more

कुणीतरी असावी….

कुणीतरी असावी…..! कुणीतरी असावी……….! मला मनापासुन मित्र मानणारी,माझ्या सुख-दु:खात सहभागी होनारी कुणीतरी असावी……….! काळजी घे स्वताची अशी कळकळून सांगनारी,माझ्याशी बोलतांना …

Read more