सर्वांना आरोग्य दिनाच्या शुभेच्छा.. || HAPPY INTERNATIONAL HEALTH DAY || || 🄷🄰🄿🄿🅈 🄸🄽🅃🄴🅁🄽🄰🅃🄸🄾🄽🄰🄻 🄷🄴🄰🄻🅃🄷 🄳🄰🅈 ||

 || सर्वांना आरोग्य दिनाच्या शुभेच्छा || ||🄷🄰🄿🄿🅈 🄸🄽🅃🄴🅁🄽🄰🅃🄸🄾🄽🄰🄻 🄷🄴🄰🄻🅃🄷 🄳🄰🅈||   लक्षात ठेवण्यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी:    1. बीपी: 120/80  2. …

Read more